Klasická masáž

Díky dlouholeté práci ve zdravotnictví, u sportovců a soukromé praxi jsem si vytvořil vlastní masážní postup, který plně splňuje kritéria pro všechny druhy běžně používaných masáží. Není potřeba dělit masáže na sportovní, relaxační, regenerační nebo masáž odstraňující únavu. Vhodně zvolená sestava masážních hmatů dokáže vyvolat žádoucí efekt při patřičném důrazu na intenzitu a účel. Velmi se mi můj masážní postup osvědčuje hlavně jako příprava a předehřátí před mobilizací páteře. V posledních letech hojně využívám i masáže těhotenské, které jsou velmi dobrou přípravou na samotný porod.

Reflexní terapie

Kromě reflexní terapie plosky nohy často uplatňuji i reflexní masáš zad, na kterou se v posledních letech dost neoprávněně zapomíná. Je velmi účinná hlavně při chronických potížích, které mají příčinu v páteři.

Mobilizace kloubů a páteře

Toto je bezesporu nejčastěji používaná a vyžadovaná technika, kterou ve své praxi uplatňuji, hlavně při odstraňování problémů, které mají příčinu v páteři. Vždycky jsem vnímal záda (páteř) jako celek a ověřil jsem si, že jako k celku je nezbytné k této skutečnosti v praxi přistupovat. Vše se vzájemně reflexně velmi úzce ovlivňuje od hlavového spojení až po kostrč. Potíže na jednom konci páteře mohou mít tudíž příčinu na konci úplně opačném! Vždy si proto před každým zákrokem masáží uvolním a připravím celá záda.

Ruční lymfatická drenáž

Ruční lymfatická drenáž, hlavně dolních končetin, je v poslední době lékaři hojně doporučovaná a klienty vyžadovaná. Hlavně těmi, co si ověřili, že série přístrojové lymfatické drenáže nemá  žádoucí efekt. Nemám nic proti jakýmkoliv přístrojům, ale není nad šikovné ruce terapeuta! Každý si ale musí uvědomit, že efekt z této terapie se dostaví až po sérii nejméně deseti aplikací.

Energetické ošetření

Že je NĚCO mezi nebem a zemí co silně ovlivňuje život každého z nás, o tom není myslím třeba pochybovat. Ostatně poslední výzkumy a výpočty v oboru kvantové fyziky jsou už jen opravdu krůček k exaktnímu povrzení těchto sil. Můžeme to nazývat nejrůznějšími termíny. Obecně se však jedná o jakýsi druh energie, kterou může vnímat každý, někdo víc, někdo míň. A jsou jedinci, kteří umí zprostředkovat předávání tohoto fenoménu. Dojde tak k celkové harmonizaci organismu a umožní nastartování žádoucích změn. Většinou stačí absolvování třech sezení k žádoucímu efektu.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!